billeder fra championats festen dem 2 marts 2024

Her er lidbilleder fra årets championatsfest 2024

Amatør Champion 2023 – Søren Demant Andersen

Årets gentleman Bjarke Christensen og Formand Karsten Skygge Andersen

 

Årets Hest Farinelli Hastrup  og ejerne familien Demant Andersen

Michael Poulsen og Tina Eskesen fik en pris for deres præsentation med deres heste i 2023, hvor de havde vundet over 500.000 i Danmark

 

tilmelding til spisning og generlforsamling

Husk at melde dig til spisning og generalforsamlingen lørdag den 9 marts 2024 kl 13,00

Sidste dag for tilmelding er  den 1 marts 2024

Tilmelding til

Bruno Olsen tlf 21794145 eller mail. bohorse@mail.dk

Tips til fredagens løb

John Køhler har følgende tips til fredagens løb

1.løb  Imagine 8 – Kardashian Hancock 7 – Iselin 1

Outs:  Karola Shadow 4

2.løb  Hardcore Diamond6 – Humvee 5 – Livi Onassis H M 7

Outs  Condor Jet 8

3.løb  Eclisse Bi 7 – Hipoulot Shadow 5 – Jessie 3

Outs:  Jack Reacher 4

4.løb  Ginger Peachy 4 – Classy Knox 7 – Dyess 8

Outs.  Inca Mearas3

5.løb  Larsson 4 – Patch Wibb3 – Bette Nock 1

Outs:  Tour Eiffel 7

6.løb  Reginald Dwight 6 – Black Mountain 3 – Geo 10

Outs.  Vince Q C 5

7.løb  Infinitive 2 – Garfield Hyrdehøj 3 – Fidel Castro 5

Outs  Gia Joint 8

8.løb  Jetmoon Heart 4 – Fix You 2 – Maia 7

Outs:  Galina D 6

9.løb  Garcon De Meaux 1 – Viva Las Vegas E P 2

Outs  Zeroguning 5

10.løb Dream Hastrup 4 – Elvira 2 – Hera 1

Outs  Birte Mile 7

indkaldelse til generalforsamling

Særslev, den 12.Februar 2024

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Lørdag den 9. Marts 2024 kl. 13,00

I VASKEHUSET PÅ Fyens Væddeløbsbane

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskabet fremlægges til godkendelse.
 4. Kontingent for det kommende år.
 5. Forslag fra bestyrelsen.
 6. Forslag fra medlemmer.
 7. Valg af formand: Karsten Skygge Andersen

8 Valg af bestyrelse. På valg er. John Jørgensen

Henrik Fahlén – Bruno Olsen

9 Valg af suppleanter. Niels E Christiansen

 1. Valg af Revisorer. På valg Monica Fentz og Jan Søndergård.
 2. Valg af revisorsuppleant Kim V Poulsen
 3. Eventuelt.

 

Forslag fra medlemmer må være bestyrelsen i hænde senest 1 uge efter indkaldelsen og skal fremsendes skriftligt.

Fyens Travklub vil være vært for middag og en øl/vand.

Af hensyn til Vaskehuset vil vi gerne have tilmelding senest den 1.marts 2024  på 21794145 eller bohorse@mail.dk

På bestyrelsens vegne

Karsten Skygge Andersen

Formand

 

Tips til årets første løbsdag

John Køhler har følgende tips til årets første løbsdag

1.løb  Festival Of Speed

Outs:  First Blood 3

2.løb  Hard Copy Cash 6 – Jessie 4

Outs  Joe K 3

3.løb  Eagle Bat 6 – Hotliner3

Outs:  Black Mountain 2

4.løb   Hanni Holmsminde 5 – Jasp 4 – It´s Quite Easy 3

Outs.  Joye Gardenia 7

5.løb  Heartbeat P H 1 – First Money Day 6 – Doubletroble TT 4

Outs:  Gai Joint 5

6.løb  Hurricane K K 5 – Arizona Face 1 – Hipster 2

Outs.  Danger Dynamite 7

7.løb  Fix You 3 – Maia 5 – Birte Mile 6

Outs  Follow Me Now 9

8.løb  Zeroguning 5 – Lowlife 1

Outs:  Caviar´s Dream 6

Championatsfest lørdag den 2 marts

Huske de nye regler

Husk at sætte dig ind i de nye regler inden du køre løb i 2024.

Animering

 • 59

Dansk Travsport skal i alle sammenhæng sæ e hestens velfærd i centrum. Reglement og domme for eventuelle overtrædelser udgår fra de e perspek v.

Dommerkomiteens vurdering af overtrædelser af reglementet skal al d ske med udgangspunkt i en helhedsvurdering af situa onen.

Animering skal al d være e sk passende og må ikke udsæ e hesten for unormalt pres.

Pisken er et vig gt værktøj set fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt for at kunne kommunikere og korrigere hesten.

Slag med pisk og/eller line er ikke lladt – det er kun lladt at let animere hesten.

Når pisken og/eller line anvendes for let animere hesten skal den anvendes uden at der lægges kra bag bevægelsen.

Tilladt animering:

 • Animering med pisk eller line skal al d udføres blødt og ikke udsæ e hesten for unormalt pres
 • Animering med pisk skal al d udføres med små, le e bevægelser med håndled et fåtal gange under løbet og med pause så hesten al d gives mulighed for at svare på animeringen
 • Al animering skal ske med pisken vendt fremad og med en line i hver hånd
 • Kusken skal al d have fødderne på/i sulkyens fodstø e – undtagen ved manøvrering af sidestænger eller træk af vat/hæ e/hovedlag

Hvis dommerkomiteen vurderer at reglementet er gro overtrådt kan dommerkomiteen anmode banens dyrlæge om at besig ge hesten for mærker eller sår i munden. Den ansvarlige træner er forpligtet l at s lle hesten l rådighed for denne besig gelse.

For kuske/ry ere der dømmes for overtrædelse af reglerne for animering i prøveløb medfører det endvidere at hesten ikke kan godkendes.

Det er ikke lladt at:

 • Animere hesten med anvendelse af piske- og/eller lineslag – undtagelsen er for at undgå en ulykke
 • Animere eller udføre anden bevægelse med nogen hånd over skulderhøjde
 • Animere hesten med kra i bevægelsen
 • Det er ikke lladt at vride fødderne mod hesten bagben, sparke eller presse underben hårdt mod hesten
 • bokse eller på nogen måde røre hesten
 • Animere med bagudvendt pisk
 • Animere via hårde ryk i linerne (kajetræk)
 • Animere med begge arme/hænder sam dig
 • Animere med linerne i en hånd
 • Føre pisken sidelæns, slå mod sulky eller hestens udrustning
 • Udføre animeringer med pisk og/eller line i serier i hur g rækkefølge, uden at hesten gives d l at svare på den forudgående animering
 • Udføre animering af hesten via store bevægelser af overkroppen over længere distancer – der skal al d holdes pauser for at give hesten mulighed for at svare på animering
 • Udføre animering på slået hest, hest der åbenlyst ikke kan forbedre sin placering eller hest der ikke har svaret på dligere animeringer
 • Pisk skal under løbet holdes parallelt med kørsels-/rideretningen og aldrig ud l siden eller på en sådan måde, at den kan genere konkurrenterne. Kusken er ansvarlig for at pisken overholder de gældende regler – uanset hvordan pisken er erhvervet.
 • Let animering må ikke ske mod hestens hoved, bug eller lyske.

 

 

Tungebånd

NB ! Med baggrund i hestevelfærd vil brug af tungebånd blive udfaset.

Indtil udfasning er reglerne for brug af tungebånd nedenstående:

Tungebånd skal hindre at hesten lægger tungen over bidet, eller trække tungen langt tilbage i ganen.

Tungebånd skal være elastisk, således at der er en vis bevægelsesfrihed for tungen. Tungebåndet, der skal være produceret til formålet, skal være af gummi og have en bredde på minimum 10 mm.

Tungebånd skal være feksibelt og påsat på en måde der ikke giver ubehag for hesten, eller på anden vis kan skade tungen.

Det er IKKE tilladt at binde tungen med f.eks. flexbandage, gazebind eller andre selvprodcerede varianter af tungebånd.

Tungebånd gummi

glædelig Jul

 

Fyens Travklub ønsker hermed alle en

Glædelig Jul