Sidste Nyt: Vedr træningsafgiften

Træningsafgiften er indtil videre stillet i bero:

 

Parterne har aftalt møde, hvor man vil drøfte tiltaget.

 

Se derfor på denne side løbende.