Indkaldelse til generalforsamling

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

 

TORSDAG DEN 7 MARTS 2013 KL. 19,30

I VASKEHUSET PÅ Royal Canin Arena

 

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskabet fremlægges til godkendelse.
 4. Kontingent for det kommende år.
 5. Forslag fra bestyrelsen.                    
 6. Forslag fra medlemmer.
 7. Valg af formand: Bruno Olsen
 8. Valg af bestyrelse. På valg er. Henrik Busch – Annette Allerød – Karsten S Andersen
 9. Valg af suppleanter.
 10. Valg af Revisorer. På valg Lone W Nielsen og Jan Søndergård.
 11. Valg af revisorsuppleant
 12. Eventuelt.

 

Forslag fra medlemmer må være bestyrelsen i hænde senest 1 uge efter indkaldelsen og skal fremsendes skriftligt.

 

 

På bestyrelsens vegne

Bruno Olsen

Formand