White Russian Årets 2-åring

Årets 2-åring kom fra Fyn og White Russian. Ejerkredsen med Ole Bender i spidsen var lørdag aften til kåringen i Nyborg.

foto.KM foto

White Russians ejerkreds under kåringen.