Generalforsamling

Særslev, den 10.Februar 2014
INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

TORSDAG DEN 6 MARTS 2014 KL. 19,30
I VASKEHUSET PÅ Fyens Væddeløbsbane

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabet fremlægges til godkendelse.
4. Kontingent for det kommende år.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmer.
7. Valg af formand: Bruno Olsen
8. Valg af bestyrelse. På valg er. John Jørgensen – Søren Bønneland – Claus Hansen (modt. Valg)
Niels E Christiansen (ikke valg)
9. Valg af suppleanter. Allan B Madsen
10. Valg af Revisorer. På valg Børge Bossen og Jan Søndergård.
11. Valg af revisorsuppleant Jørgen Juul
12. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer må være bestyrelsen i hænde senest 1 uge efter indkaldelsen og skal fremsendes skriftligt.

På bestyrelsens vegne
Bruno Olsen
Formand