Flot år for travklubben

På torsdagens generalforsamling i Travklubben blev året 2014 et flot år for klubben. Et kanon DM arrangement samt at Morten Kramer vandt Duvils løbsserie. Der var også ros til de mange som mødte op til det årlige bankospil.

Travklubben kunne også fremvise et regnskab – trods de mange  aktiviteter – med et overskud på 18.000 kr.. 

Allan B Madsen blev nyvalgt til bestylsen medens der var genvalg til Max Myrup – Henrik Busch.
 

Formanden Bruno Olsen blev genvalgt.

Der var en livlig  snakken om travsporten og banen i fremtiden på den 2,5t lange generalforsamling.