Underskriftindsamling afsluttet med 10179 underskrifter

Underskriftindsamlingen til bevarelse af Fyns Væddeløbsbane, der begyndte i starten af oktober, er nu afsluttet pr. 8 november 2015. Vi er stolte af og dybt taknemmelige over, at så mange voksne og børn, primært fra de amatørbaserede græsrødder, har brugt mange timer af deres fritid, på projektet. Det kæmpe engagement og den kampgejst for at samle underskrifter ind på gader og stræder, har gjort en verden til forskel – tusind tak for det! Sidegevinsten ved at lave sådan en indsats på tværs af og i samarbejde mellem galop, pony og travsporten er, at flere har knyttet venskaber, og ideer er for fremtiden er udvekslet på kryds og tværs. Vi har også oplevet en fantastisk opbakning fra rigtig mange erhvervsdrivende, små som store, og vi er kun blevet mødt med åbne arme og imødekommenhed. Bestyrelsen på Fyns Væddeløbsbane, der igennem processen har bakket os op, har vedvarende gjort os opmærksom på, hvor meget de sætter pris på den indsats alle involverede har lagt for dagen. Vi har gjort tallet op og er kan med facit i hånden tælle 10179 underskrifter sammen, dels i skriftlig form på udfyldte A4 ark med navn og adresser fra enkeltpersoner. Dels via den elektroniske underskriftindsamling. Det samlede resultat vil blive fremsendt alle relevante instanser såvel indenfor Væddeløbssporten, såvel som de politikere der er direkte involveret i problematikken vedrørende den alvorlige situation sporten står i på landsplan Ønsker nogen at se dokumentation for det samlede resultat, er de velkommen til at henvende sig til os i gruppen. Venlig hilsen Marie Rohleder – Fyns ponytravskole Sarah Hornstrup – Fyns Galop Marianne Berg Fribo – Fyns Trav