Indkaldelse til generalforsamling

                                  

                                  Særslev, den 5.februar 2016

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

 

  TIRSDAG DEN 1. Marts 2016 KL. 19,30

I VASKEHUSET PÅ Fyens Væddeløbsbane

 

DAGSORDEN:

1.                                    Valg af dirigent.

2.                                    Formandens beretning.

3.                                    Regnskabet fremlægges til godkendelse.

4.                                    Kontingent for det kommende år.

5.                                    Forslag fra bestyrelsen.                   

6.                                    Forslag fra medlemmer.

7.                                    Valg af formand: Bruno Olsen

8.                                    Valg af bestyrelse. På valg er. Søren Bønneland,

                                       Caus Hansen og John Jørgensen (Modtager valg)

9.                                    Valg af suppleanter. Niels Erik Christiansen

                    10.                                    Valg af Revisorer. På valg Børge Bossen og

                                                              Jan Søndergård.

                    11.                                    Valg af revisorsuppleant Jørgen Juul

                    12.                                    Eventuelt.

 

Forslag fra medlemmer må være bestyrelsen i hænde senest 1 uge efter indkaldelsen og skal fremsendes skriftligt.

 

Vi ønsker gerne jeres e-mail adresse oplyst, hvis i har en.

Kan sendes på bohorse@mail.dk                                          

 

På bestyrelsens vegne

Bruno Olsen

Formand