MEGET stille generalforsamling

Den årlige generalforsamling i Travklubben blev en af de stille. Fremmødet var ikke det store da der var 12 medlemmer tilstede.
Formandens beretning med hvad der var sket i løbet af året sportsligt og politisk blev vedtaget. Travklubben fremviste et flot regnskab med et pænt overskud.
Kontingentet er uændret.
Formanden blev genvalgt, men fremlagde også at tiden nu er inde at finde nye kræfter for fremtiden .
Bestyrelsen havde genvalg til John Jørgensen, Claus Hansen og Søren Bønneland.
Revisor er Børge Bossen og Jan Søndergård.
Aftenen sluttede med en bid brød og lidt livlig snak.