Startliste til mandagstrav

 

Mandag den 3 oktober er der trav på Fyn og her er startlisten  

  http://www.danskhv.dk/media/27500/Odense.pdf