Generalforsamling lørdag den 4 marts

                                                                                           

                                                          Særslev, den 5.februar 2017

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING LØRDAG den 4. Marts 2017 KL. 12,00 I VASKEHUSET PÅ Fyens Væddeløbsbane

DAGSORDEN:

1.                                     Valg af dirigent.

2.                                     Formandens beretning.

3.                                     Regnskabet fremlægges til godkendelse.

4.                                     Kontingent for det kommende år.

5.                                     Forslag fra bestyrelsen.  § 9 De 2 første linjer ændres til:

                                        Generalforsamlingen vælger, blandt sine medlemmer

                                        en bestyrelse bestående af 7 medlemmer.

                                        Vælges kan amatører, hesteejere og

                                        travsportsinteresserede           

                                        medlemmer –  formand +

                                        6 bestyrelsesmedlemmer.                 

6.                                     Forslag fra medlemmer.

7.                                     Valg af formand: Bruno Olsen

8.                                     Valg af bestyrelse. På valg er. Max Myrup, Henrik Busch

                                        og Allan B Madsen. Søren Bønneland ønsker at trække

                                        sig.

9.                                     Valg af suppleanter. Niels Erik Christiansen

                   10.                                    Valg af Revisorer. På valg Børge Bossen

                                                            og Jan Søndergård.

                   11.                                    Valg af revisorsuppleant Jørgen Juul

                   12.                                    Eventuelt.

Forslag fra medlemmer må være bestyrelsen i hænde senest 1 uge efter indkaldelsen og skal fremsendes skriftligt.

Fyens Travklub vil være vært for 3 stk. smørrebrød og en øl og af hensyn til Lene vil vi gerne have en tilkendegivelse at i kommer senest  1 marts

Vi ønsker gerne jeres e-mail adresse oplyst, hvis i har en. Kan sendes på bohorse@mail.dk  

 

På bestyrelsens vegne

Bruno Olsen

Formand