Bedre fremmøde i år

Lørdag blev der afholdt generalforsamling i travklubben og der var i år større fremmøde end der har været de sidste. Om det skyldes at der var et stykke mad vides ikke.

Jørn Borch var dirigent

i beretningen fremhævede formanden klubbens indsat for at skaffe sponsor og ærespræmier til løbene gennem året.
Klubben havde også deltaget i flere arrangementer Ørbæk marked og ved Tinderbox. Tinderbox fandt man ikke alting lige godt og havde bedt om møde med bestyrelsen for banen – dette møde var endnu afholdt.

Stor ros til bestyrelsen samt alle der hjalp til i klubben og huset.
Beretningen vedtaget.

Regnskabet blev fremlagt med et overskud på 12.000 kr selvom der var brugt en del flere på nogen områder end tidligere.

Regnskab vedtaget.
 

Vedtægtsænder §9.som omhandler hvem der kan vælges til bestyrelsen blev godkendt, men da der ikke var medlemmer nok tilstede vil der blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling.
 

Bruno Olsen blev valgt til formand

Til bestyrelsen blev genvalgt Max Myrup, Henrik Busch og Allan B Madsen. Henrik Fahlen blev valgt ind i stedet for Søren Bønneland, der havde ønsket at udtræde.

Suppleant blev Niels Erik Christiansen.

Revisor var genvalg til Børge Bossen og Jan P Søndergård.

Eventuelt.
Her blev nævnt at klubben er med til at forhandle et nyt  fra Friisbjerg og der vil være rabat til medlemmer samt en afhentningsrabat.
Tinderbox kom også her op, hvor der var nævnt at havde man ikke fået i år ville det være lagt ud på 13’s gamle baner. Dalum Idrætsforening har ansvar for camping og banen skal stå for parkering og som Jørn Borch oplyste så havde de ikke bestemt dette men det havde Tinderbox.

Dirigenten takkede hermed for god ro og orden og kunne Lene servere lidt smørrebrød.