Startliste til DM for hopper søndag

Så er der en startliste klar.   http://www.danskhv.dk/media/27500/Odense.pdf