start liste til NM dagen

Så ligger der en start liste til lørdag

http://www.danskhv.dk/media/3032317/Odense-29-juli.pdf