startliste trav lørdag

startliste til lørdag den 9/9

http://www.danskhv.dk/media/27500/Odense.pdf