Startliste til fredag den 10 november

å er der en startliste til fredag den 10 november klar.

http://www.danskhv.dk/media/27500/Odense.pdf