Generalforsamling lørdag den 3 marts

                                                          Særslev, den 8.februar 2018

                                                                                     INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING                                                                                  

 

                                                                                     Lørdag den 3 Marts 2018 kl. 12,30

                                                                                     I VASKEHUSET PÅ Fyens Væddeløbsbane

                                              DAGSORDEN:

1.                                     Valg af dirigent.

2.                                     Formandens beretning.

3.                                     Regnskabet fremlægges til godkendelse.

4.                                     Kontingent for det kommende år.

5.                                     Forslag fra bestyrelsen. 

6.                                     Forslag fra medlemmer.

7.                                     Valg af formand: Bruno Olsen

8.                                     Valg af bestyrelse. På valg er. Claus Hansen,
                                        John Jørgensen og Henrik Fahlen

9.                                     Valg af suppleanter. Niels Erik Christiansen

                    10.                                    Valg af Revisorer. På valg Børge Bossen og
                                                             Jan Søndergård.

                    11.                                    Valg af revisorsuppleant Jørgen Juul

                    12.                                    Eventuelt.

Forslag fra medlemmer må være bestyrelsen i hænde senest 1 uge efter indkaldelsen og skal fremsendes skriftligt.

Fyens Travklub vil være vært for 3 stk. smørrebrød og en øl og af hensyn til Tobias vil vi gerne have en tilkendegivelse at i kommer senest  1 marts

Vi ønsker gerne jeres e-mail adresse oplyst, hvis i har en. Kan sendes på bohorse@mail.dk  

 

På bestyrelsens vegne

Bruno Olsen

Formand