Bedste fremmøde til generalforsamling i mange år.

Generalforsamlingen lørdag den 3. marts 2018 startede med fællesspisning og lidt at drikke kl. 13 kaldte formanden til start. Det var glædeligt at 25 medlemmer havde afset tid til at møde frem.
Ole Torkdahl blev valgt til dirigent.

I beretning kom formanden med det glædelige at nu så det lysere ud og at der kom flere penge i løbene dog ikke for amatørerne som kører formløb. Han håbede dog at der var mulig for at også her kom der flere penge- Sæsonplanen var en kopi af 16 og det burde have været bedre og henviste til bestyrelsen for banen som havde forsøgt at bedre denne.
Formanden var glad for de fynske som havde vist sig frem på andre baner også kunne være med og havde hentet fine præmier med hjem.
Der havde været afholdt NM på Billund /Odense og nævnte at det havde været et rigtig fint arrangement og de nordiske deltager havde rost det.
Den årlige match med Bergen og Oslo  var denne gang gået rigtig fint men klubben havde også lagt mange penge i forsøget på at få løbene besat. Desværre tog gæster pokalerne med hjem til Norge.
Sommerens uheld hvor pony løb ud i opløbet, hvorved Bjarke Christensen og Henrik Lønborg kom til skade blev nævnt. Der var store materiale skader og disse var sendt videre til forsikringen af m ponyen men den liger nu hos banen og der er stadig ikke afklaring på denne.
Formanden roste Foderbutikken Frisbjerggårds foderserie og takkede for de fine præmier til finaledagen. La Morell der deltog i sit sidste løb som 14-årig, vandt løbet
Travklubben havde igennem året også haft godt støtte af sponsorer samt en stor opbakning til det årlig bankospil som var med til at give en god økonomi i klubben.
Beretningen blev vedtaget

Regnskabet blev fremlagt og viste et underskud på 696 kr hvilket var rigtig fint efter et år med flere arrangementer.

Vedtaget:

Kontingent er uændret 250 kr.

Der var ingen forslag

Valg: her var genvalg af Formanden Bruno Olsen og til bestyrelsen – Claus Hansen – Henrik Fahlén og John Jørgensen:
Suppleant: N E Christiansen
Revisor: genvalg til Børge Bossen og Jan P Søndergård.
Revisorsuppleant: Jørgen Juul

Under eventuelt blev der spurgt ind til forsikringssagen da man havde hørt den afsluttet. Det kunne siges at det var den og der blev fremlagt udsagn på hvad der er sket i sagen og at den ligger hos banen som har et forsikringsmøde i den kommende uge. Flere efterlyste hvad an evt. fik ved skade for der er betalt gennem FDT. Der vil nu blive undersøgt hvad max beløb er. Klubben lovede at undersøge med forsikring på materiale evt. få besøg at forsikringsselskab. Dette emne var det store punkt for som der blev sagt er dette jo alle baner det kan ske på.
Formanden efterlyste også mere velvilje fra medlemmerne om at støtte op når der var brug for hjælp til Ørbæk Marked og Tinderbox.

Formanden fortalte om de nye licensregler og at kalender nr. 1 kunne fås på papir ved henvendelse. Kim Nielsen var kommet forbi og hentede en stak som blev udleveret.

Herefter takkede Ole Torkdahl for en god generalforsamling