Startliste til fradag den 8 juni

https://www.danskhv.dk/media/27500/Odense.pdf