Indkaldelse til Generalforsamling

 

                                                          Særslev, den 25.januar 2019

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

LØRDAG den 9. Marts 2019 KL. 13.00

i restaurant Equi på Fyens Væddeløbsbane

DAGSORDEN:

1.                                     Valg af dirigent.

2.                                     Formandens beretning.

3.                                     Regnskabet fremlægges til godkendelse.

4.                                     Kontingent for det kommende år.

5.                                     Forslag fra bestyrelsen. (ændring af matrialeforsikring FDT) 

6.                                     Forslag fra medlemmer.

7.                                     Valg af formand: Bruno Olsen

8.                                     Valg af bestyrelse. På valg er. Allan B Madsen,

                                                                                      Niels E. Christiansen(modt ikke valg) og

                                                                                      Max Myrup ( modt ikke valg)

9.                                     Valg af suppleant

                   10.                                    Valg af Revisorer. På valg Jørgen Juul og

                                                            Jan Søndergård.

                   11.                                    Valg af revisorsuppleant

                   12.                                    Eventuelt.

Forslag fra medlemmer må være bestyrelsen i hænde senest 1 uge efter indkaldelsen

og skal fremsendes skriftligt.

Fyens Travklub vil være vært for middag (biksemad) og øl/vand. Af hensyn til

Restaurant Equi vil vi gerne have en tilkendegivelse at i kommer senest 1 marts

Vi ønsker gerne jeres e-mail adresse oplyst, hvis i har en.

Kan sendes på bohorse@mail.dk  

 

På bestyrelsens vegne

Bruno Olsen

Formand