Generalforsamling 2020

Særslev, den 19. Februar 2020
INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
LØRDAG den 14.marts 2020 KL. 13.00
i Vaskehuset på Fyens Væddeløbsbane
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabet fremlægges til godkendelse.
4. Kontingent for det kommende år. 250 kr.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmer
7. Valg af formand: Bruno Olsen (modtager ej valg)
8. Valg af bestyrelse. På valg er. Claus Hansen,
Niels E. Christiansen, John Jørgensen og Henrik Fahlen
9. Valg af suppleant
10. Valg af Revisorer. På valg Jan Søndergård og Monica Fentz
11. Valg af revisorsuppleant Kim Poulsen
12. Eventuelt.
Forslag fra medlemmer må være bestyrelsen i hænde senest 1 uge efter indkaldelsen og skal fremsendes skriftligt.

Fyens Travklub vil være vært for middag (mørbradgryde) og øl/vand.
Tilmelding senest den 10. marts. 2020
Vi ønsker gerne jeres e-mail adresse oplyst, hvis i har en. Kan sendes på bohorse@mail.dk

På bestyrelsens vegne
Bruno Olsen
Formand