Amatørhuset.

I denne tid er amatørhuset HELT lukket og må ikke bruges til nogen formål.