NYT: Generalforsamling lørdag den 5 september I Vaskehuset

Særslev, den 4.august 2020

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

LØRDAG den 5. september 2020 KL. 13.00

i Vaskehuset på Fyens Væddeløbsbane

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskabet fremlægges til godkendelse.
 4. Kontingent for det kommende år. 250 kr.
 5. Forslag fra bestyrelsen.
 6. Forslag fra medlemmer
 7. Valg af formand: Bruno Olsen (modtager ej valg)
 8. Valg af bestyrelse. På valg er. Claus Hansen,

Niels E. Christiansen, John Jørgensen og Henrik Fahlen

 1. Valg af suppleant
 2.      Valg af Revisorer. På valg Jan Søndergård og Monica Fentz
 3. Valg af revisorsuppleant Kim Poulsen

Forslag fra medlemmer må være bestyrelsen i hænde senest 1 uge efter indkaldelsen og skal fremsendes skriftligt.

Fyens Travklub vil være vært for middag og øl/vand.  Af hensyn til

Vaskehuset vil vi gerne have en tilmelding senest den 1. september

på 21794145 eller bohorse@mail.dk

 

På bestyrelsens vegne

Bruno Olsen

Formand