Ingen forhøjelse af forsamlingsforbuddet – stadig kun 100

Torsdag aften står det klart, at forsamlingsforbuddet ikke som planlagt hæves til 200 personer for visse arrangementer fra 8. august.

Det forbliver derimod på 100, oplyser Sundheds- og Ældreministeriet.

Regeringens annullering af hævelsen af forsamlingsforbuddet til 200 personer, der var planlagt til den 8. august, påvirker amatørsporten.

se pressemeddelelse fra sundhedsministeriet:

https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/August/Forsamlingsforbuddet-bliver-ikke-haevet.aspx