Bruno stadig formand på rolig generalforsamling

Fyens Travklubs generalforsamling havde samlet 17 medlemmer og efter spisningen startede vi.

Karsten Skygge Andersen blev valgt til dirigent.

Beretningen kom ind på hvor svært det er at finde folk til bestyrelserne på banen.

Ponysagen var blevet afsluttet med banen som havde udbetalt erstatning som travklubben til de to kuske. Klubben måtte acceptere dette men fandt det ikke tilfredsstillende.

West Stalden fik nyt tag på da der var fare for at stykker af pladerne kom ned over folk i blæsevejr. Travklubben fik banen til at betale taget og Niels Erik, Sofus, Rasmus, John og Bruno udførte arbejdet.

Klubben står for nogle sponsorløb og disse vinder blev nævnt og tillige havde nogle været i Norge og køre – dog uden den store succes men oplevelsen havde været der.

Travklubben har haft stor gavn af Friisbjergs Foderserie og der havde startet 184  og der var 74 forskellige hest og 23 i snit pr. afdeling- Okay Dokey /Jens C Jacobsen vandt finalen. Friisbjerggård sponserer også når der bliver købt vare hos dem.

Bankospil 2019 var aflyst af den grund at ingen ønske at stå for indsamling og hvad der mere hører sig til. Det var en bestyrelses beslutning og det er at så på regnskabet.

Beretningen godkendt.

Regnskabet viste et underskud på 14959 kr.

Regnskabet godkendt-

Kontingent bliver uændret på 250 kr.

Valg af formand. Da formanden ikke ønskede genvalg kom der en opfordring fra forsamlingen til ham at forsætte til næste generalforsamling og dermed tage sit 25 år i bestyrelsen. Bruno accepterede og nævnte at et emne til formand var Karsten Skygge og han kunne følge med fra siden.  Bruno blev herefter valgt.

Til bestyrelsen var der valg til Claus Hansen, Henrik Fahlén , Niels Erik Christiansen og John Jørgensen.

Suppleant. Karsten Skygge Andersen

Revisor.  Monica Fentz og Jan Søndergård

Revisor suppleant. Kim Poulsen

Under eventuelt fremkom det at bestyrelsen skulle forsøge at få bankospillet op at køre igen. Flere gav til kende at yde en indsats for det.