11 nye kuske bestod licensprøven

Jesper Hein, Stine Malene Mikkelsen, Jesper Becker Nielsen, Camilla Borum, Søren Bender, Kristian Olsen,

Henrik Busch, Oliver Kreistoffersen, Peter Snedker, Sofus, Mille-Mi Rosenfeldt Simonsen, Seppe Van Der Haegen

Peter Stenå og Bruno Olsen