Indkaldelse til generalforsamling 2023

Særslev, den 01.Februar 2023

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Lørdag den 4. Marts 2023 kl. 13,00

I VASKEHUSET PÅ Fyens Væddeløbsbane

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Regnskabet fremlægges til godkendelse.
  4. Kontingent for det kommende år.
  5. Forslag fra bestyrelsen.
  6. Forslag fra medlemmer.
  7. Valg af formand: Karsten Skygge Andersen

8 Valg af bestyrelse. På valg er. Søren Bønneland –

Søren Demant Andersen – Max Myrup

9 Valg af suppleanter. Niels E Christiansen

  1. Valg af Revisorer. På valg Monica Fentz og Jan Søndergård.
  2. Valg af revisorsuppleant Kim V Poulsen
  3. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil Direktør Claus Juncker orienterer om bane og besvare spørgsmål

Forslag fra medlemmer må være bestyrelsen i hænde senest 1 uge efter indkaldelsen og skal fremsendes skriftligt.

Fyens Travklub vil være vært for middag og en øl/vand.

Af hensyn til Vaskehuset vil vi gerne have tilmelding senest den 27 Februar 2023  på 21794145 eller bohorse@mail.dk

På bestyrelsens vegne

Karsten Skygge Andersen

Formand