Huske de nye regler

Husk at sætte dig ind i de nye regler inden du køre løb i 2024.

Animering

 • 59

Dansk Travsport skal i alle sammenhæng sæ e hestens velfærd i centrum. Reglement og domme for eventuelle overtrædelser udgår fra de e perspek v.

Dommerkomiteens vurdering af overtrædelser af reglementet skal al d ske med udgangspunkt i en helhedsvurdering af situa onen.

Animering skal al d være e sk passende og må ikke udsæ e hesten for unormalt pres.

Pisken er et vig gt værktøj set fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt for at kunne kommunikere og korrigere hesten.

Slag med pisk og/eller line er ikke lladt – det er kun lladt at let animere hesten.

Når pisken og/eller line anvendes for let animere hesten skal den anvendes uden at der lægges kra bag bevægelsen.

Tilladt animering:

 • Animering med pisk eller line skal al d udføres blødt og ikke udsæ e hesten for unormalt pres
 • Animering med pisk skal al d udføres med små, le e bevægelser med håndled et fåtal gange under løbet og med pause så hesten al d gives mulighed for at svare på animeringen
 • Al animering skal ske med pisken vendt fremad og med en line i hver hånd
 • Kusken skal al d have fødderne på/i sulkyens fodstø e – undtagen ved manøvrering af sidestænger eller træk af vat/hæ e/hovedlag

Hvis dommerkomiteen vurderer at reglementet er gro overtrådt kan dommerkomiteen anmode banens dyrlæge om at besig ge hesten for mærker eller sår i munden. Den ansvarlige træner er forpligtet l at s lle hesten l rådighed for denne besig gelse.

For kuske/ry ere der dømmes for overtrædelse af reglerne for animering i prøveløb medfører det endvidere at hesten ikke kan godkendes.

Det er ikke lladt at:

 • Animere hesten med anvendelse af piske- og/eller lineslag – undtagelsen er for at undgå en ulykke
 • Animere eller udføre anden bevægelse med nogen hånd over skulderhøjde
 • Animere hesten med kra i bevægelsen
 • Det er ikke lladt at vride fødderne mod hesten bagben, sparke eller presse underben hårdt mod hesten
 • bokse eller på nogen måde røre hesten
 • Animere med bagudvendt pisk
 • Animere via hårde ryk i linerne (kajetræk)
 • Animere med begge arme/hænder sam dig
 • Animere med linerne i en hånd
 • Føre pisken sidelæns, slå mod sulky eller hestens udrustning
 • Udføre animeringer med pisk og/eller line i serier i hur g rækkefølge, uden at hesten gives d l at svare på den forudgående animering
 • Udføre animering af hesten via store bevægelser af overkroppen over længere distancer – der skal al d holdes pauser for at give hesten mulighed for at svare på animering
 • Udføre animering på slået hest, hest der åbenlyst ikke kan forbedre sin placering eller hest der ikke har svaret på dligere animeringer
 • Pisk skal under løbet holdes parallelt med kørsels-/rideretningen og aldrig ud l siden eller på en sådan måde, at den kan genere konkurrenterne. Kusken er ansvarlig for at pisken overholder de gældende regler – uanset hvordan pisken er erhvervet.
 • Let animering må ikke ske mod hestens hoved, bug eller lyske.

 

 

Tungebånd

NB ! Med baggrund i hestevelfærd vil brug af tungebånd blive udfaset.

Indtil udfasning er reglerne for brug af tungebånd nedenstående:

Tungebånd skal hindre at hesten lægger tungen over bidet, eller trække tungen langt tilbage i ganen.

Tungebånd skal være elastisk, således at der er en vis bevægelsesfrihed for tungen. Tungebåndet, der skal være produceret til formålet, skal være af gummi og have en bredde på minimum 10 mm.

Tungebånd skal være feksibelt og påsat på en måde der ikke giver ubehag for hesten, eller på anden vis kan skade tungen.

Det er IKKE tilladt at binde tungen med f.eks. flexbandage, gazebind eller andre selvprodcerede varianter af tungebånd.

Tungebånd gummi