Elitelopp for Amatør i weekenden 24-26 Maj

Elitelopp for amateur drivers. Kuske søges!
FDT har fået en indbydelse fra Solvalla i Sverige.
Vi søger derfor efter 2 amatørkuske, der er interesseret i at køre i et løb på Solvalla i Elite Løbs
Weekenden (24.-26.maj. Måske på selve søndagen. Løbet er en kuskematch med heste stillet til
rådighed.
KRAV fra Sverige:
Mindst 10 sejre i sulkyløb.
Må ikke have været A-træner.
Skal tale en fornuftigt engelsk.
KRAV fra FDT:
Mindst 10 sejre i sulkyløb totalt fra 1/1 2022 til 24/3 2024.
Haft dansk licens i minimum 5år, udover 2024.
Kuskene sørger selv for rejsen, opholdet og rejseudgifter mm. (FDT vil give et til skud på kr.1 000
per kusk)
Tilmelding til FDT senest søndag den 24.marts, på mail: jbapedersen@outlook.dk
Der vi blive foretaget lodtrækning imellem de tilmeldte kuske der opfylder kravene, om torsdagen
den 28. marts i Odense, i forbindelse med løbsdagen.
Hilsen
FDT