Information fra OK BENZIN

Ok-Benzin har sendt følgende brev med oplysninger. Vi modtager gerne medlemmer med OK KORT ved at sendt kort nr. til Bruno Olsen – bohorse@mail.dk og så er i med til at støtte travklubben.

 

Se brev her.

VIGTIGT nyt fra OK

Der er lige nu i medierne fokus på virksomheder, der opkræver gebyrer for betaling via Betalingsservice. Desværre er OK onsdag morgen blevet brugt som eksempel på tv2.dk.
Man har blandt andet fokuseret på, at vi i markedsføringen bruger vendinger som: ”Få et gratis benzinkort med rentefri kredit …. ”

På grund af stigende omkostninger til fakturering af benzinkortene indførte OK i 2009 et gebyr på Betalingsservice (PBS) på 5,50 kr. om måneden og faktura (girokort) på 10,00 kr. Det koster således et faktureringsgebyr at bruge kortet, men det er stadig omkostningsfrit at bestille et OK Benzinkort. De 5,50 kr. om måneden på betalingsservice, betaler vi videre til Nets, der administrerer betalingsservice.
For at undgå misforståelser, har vi dog besluttet at slette brugen af ordet ”gratis” i forbindelse med markedsføringen af OK Benzinkortet – dette gælder også vores sponsorklubber.

På jeres klubs hjemmeside vil vi derfor bede jer om også at slette ordet ”gratis” i forbindelse med markedsføringen af OK Benzinkortet.

Nedenfor er angivet nogle eksempler på formuleringer, som mange klubber anvender:

• ”Bestil gratis OK Benzinkort”
ændres til
”Bestil OK Benzinkort”

• ”Med et gratis OK Benzinkort kan du støtte xxx-klub.”
ændres til:
”Med et OK Benzinkort kan du støtte xxx-klub”

• ”Et OK Benzinkort er gratis, og der gives 1 måneds kredit på købet, rentefrit og med et beskedent gebyr på 5,50 kr. pr. måned ved betaling via Betalingsservice.”
ændres til
”Et OK Benzinkort giver 1 måneds kredit på købet, rentefrit og med et gebyr på 5,50 kr. pr. måned ved betaling via betalingsservice.”

Med venlig hilsen
OK