Tips til fredagens løb

 

John Køhler har kigger på brikkerne til fredagens løb og fundet følgende

 

1.løb    Tico Hastrup 1 – Theodora Garbo 6 – Treasure Me K G 9

 

Outs:   See U Soon 4

 

2.løb   Sindy Skovende 3 – Rich Man 10 – Saga L 8

 

Outs:   Ofero Langdel 2

 

3.løb   Rio De Janeiro 4 – Soul La Marc 1 – Ramses Pilegård 7

 

Outs:   Sensei Bob 10

 

4.løb   Ringer´s Rubin 1 – Simoni´s Natural 2 – Sif 9  

 

Outs.   Lesto Bee 5

 

5.løb   Razzmatazz D 1 – Rino Jet 5 – Master Axworthy

 

Outs.  Romeo Pelle 6  

6.løb   Peanut Butter 9 – Nougat Del Cigno 7 – Randi Bork 2

 

Outs   Nanny Fine 5

 

7.løb   Indian Summer D 5 – Rhea 4 – Royal Simoni 9

 

Outs   Osiris Sleipner 6

 

8.løb   Sax winner 7 – T Bird Malou 6 – Rejna D’asolo 5

 

Outs   Rumrunner Jolly 4

 

9.løb   Qui Lauxmont 7 – Lille Sleipner 12 – Kimber Top 10

 

Outs   Jackpot Banker 5