FDT har sendt liste med kuske der støtter amatørsporten

Her kan du se hvilke kuske der er til rådighed og hjælp i amatørløb med max førstepræmie på 5.000

Følgende professionelle kuske, har sagt ja til at køre uden ”opsidnings” penge.
Regler:
Gælder indtil amatørerne igen må køre.
Gælder i løb med en 1.præmie på 5 000kr og derunder
Gælder kun hvis kusken, alligevel er til stede på banen (S og U har overblikket)
Der kan blive opkrævet 10% + moms af indkørt præmie.
Listen over kuske, er sat op efter, hvilken bane, som er deres hjemmebane:
Lunden:
Thomas Fischer, Flemming Larsen, Max Nielsen
NFT:
Anders F Jensen.
Fyn:
John Køhler, Ole Bender, Martin Hansen.
Billund:
René Feltheim, Paw Willumsen.
Århus:
Finn M Lassen, Peter Frandsen.
Skive:
Christian Lindhardt, Morten Friis, Bent Svendsen, Mads Hvid.
Ålborg:
Marc Bæk Nielsen, Jesper Olsen, Bo Westergaard, Nicklas Korfitsen, Mads Henriksen